Elite Print printing design ideas
Požarevačka 25, 11000 Beograd-Vračar
            Tel: 011/ 397-46-14, Mob: 065/ 2358-432

Pogledajte ostale naše usluge:

table za gradiliste stampa

 

Table za gradilište se izradjuju u skladu sa odredbama zakona o gradjevinarstvu. Na tablama treba da postoji pozadina narandžaste boje i niz propisanih specifikacija. Elite print za Vas izradjuje table koje ispunjavaju sve propisane norme i pravila. U daljem tekstu možete videti pravilnik iz zakona prama kome trebate napraviti sadržaj table.

Table za gradilište štampamo na foreks pločama 5 mm debljine. . Digitalna štampa i UV zaštiita od sunca i vremenskih prilika ulazi u cenu. Opciono izradjujemo i konstrukcije ili vršimo lepljenje folije na već postojećim tablama. Takodje Vam možemo obezbediti i prevoz, kopanje i izlivanje temelja i montažu konstrukcije na gradilištu.

PRAVILNIK o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuje se bliže obeležavanje gradilišta odgovarajućom tablom, oblik, izgled, sadržina i mesto postavljanja gradilišne table.


Član 2.
Gradilišna tabla (u daljem tekstu: tabla) je pravougaonog oblika dimenzija 200 cm h 300 cm x 20 cm.
Tabla se izrađuje od čevrtastih kutijastih profila i pocinkovanog lima, a postavlja se na čeličnim nosačima odgovarajuće nosivosti fundiranim u beton.


Član 3.
Prednji deo table je u svetlonarandžastoj boji, otporna na atmosferske uticaje.
Zadnji i bočni deo table je u žutoj (matirana) boji a nosači table u sivoj boji, otporni na atmosferske uticaje.


Član 4.
Tabla sadrži:
1) prikaz objekta u koloru na 1/3 površine table u gornjem levom uglu;
2) naziv, namenu i veličinu objekta;
3) broj katastarske parcele na kojoj se objekat gradi;
4) ime, odnosno naziv investitora (adresa, telefon i sajt);
5) ime odgovornog projektanta (adresa, telefon i sajt);
6) naziv privrednog društva, odnosno pravnog lica ili preduzetnika koje je izradilo tehničku dokumentaciju (adresa, telefon i sajt);
7) Naziv izvođača radova, ime odgovornog izvođača radova i ime lica koje vrši stručni nadzor (adresa, telefon i sajt);
8) broj i datum rešenja kojim je izdata građevinska dozvola i naziv organa koji je izdao građevinsku dozvolu, odnosno broj rešenja kojim se odobrava izvođenje radova (za koje se ne izdaje građevinska dozvola);
9) datum početka građenja i rok završetka izgradnje objekta, odnosno izvođenja radova.
Podaci iz stava 1. ovog člana ispisuju se slovima crne boje na PVC samolepljivoj foliji otpornoj na oštećenja.

Primer table za gradilišta

izrada table za gradiliste

gradilisne table, table za gradiliste izrada gradilisnih tabli Štampa gradilisnih tabli beograd, table za gradiliste beograd
On-line narudzba plotovanja
On-line slanje posla

Ova opcija Vam omogućava da nam pošaljete Vaše idejno rešenje za izradu. Kada otvorite aplikaciju, iz padajuceg menija odaberite opciju: Nešto drugo i sledite dalja uputstva. Nakon slanja bi bilo poželjno da nas kontaktirate.

Facebook drustveni dodatak
Iskoristite naše popuste!

Unesite Vašu e-mail adresu i dobijaćete svakog meseca obaveštenje o proizvodu ili usluzi koji su na akcijskom popustu tog meseca.

 

 

     Unesite Vaš e-mail:

Facebook drustveni dodatak
Saradjujte sa nama
Ako ste grafički ili web dizajner, možemo Vam ponuditi više vidova saradnje:
  1. Honorarno radite dizajn za naše klijente po potrebi,
  2. Da Vašim klijentima štampate i doradjujete na našoj opremi, po saradničkim cenama
  3. Zaradite procenat od klijenta koga nam dovedete
  4. Ako posedujete sajt srodne kategorije, razmenimo linkove

Elite Print

Matični broj: 62995246
Ž.R. 250-1120000505780-60
Pib: 107794893

Ljubićka 25, Beograd
Telefon: 011 397 46 14
Mobilni: 065 2358 432

Statistika

Vi posetilac broj:
Broj pregledanih stranica:
counter

Sviđa Vam se naš sajt?


Copyright © 2012 - Dušan Repajić - Elite print Beograd, Srbija - Sva prava zadržana. HTML & CSS